Menu

Torkning är inte bara en av de äldsta konserveringsmetoderna vi känner till utan också en av de allra smartaste. Det är håller längre, det är ekonomiskt att transportera, det ger upphov till långt mindre spill än färska varor, och sist men inte minst så smakar det gott och är tillgängligt året runt. Just därför har vi på Unilever bestämt oss för att vi ska satsa ännu mer på torkade råvaror i framtiden.

Självklart älskar vi färska örter och grönsaker och vårt mål är att udveckla torkade, naturliga råvaror som en del av måltider med färska lokala produkter. Det går inte att blunda för att de färska råvarorna ibland är svåra att förpacka, transportera och hantera, och att de skapar mycket spill. Detta spill pågår faktiskt genom hela distributionskedjan – ända från produktion via transport till lager och butiker, i detaljhandeln och i köket.

En självklar ingrediens i köket

Som den stora aktör vi är har vi givetvis stort inflytande över hur hållbart våra produkter produceras. Samtidigt vill vi göra både kockar och privatpersoner medvetna om att deras vanor och konsumtionsmönster också har stor betydelse för vår värld. 

 

Torkade råvaror…

  • kräver mindre mängder emballage än färska
  • behöver inte kylas = mindre energikrävande
  • har längre livstid än sin färska motsvarighet
  • ger upphov till mindre spill än färska
  • smakar gott och är tillgängliga året runt
  • är ekonomiskt fördelaktiga

Länge leve tomaten!

Torkad tomat är ett riktigt bra exempel på en ingrediens som förekommer i många olika slags produkter. Samma sak gäller lök. Det går till exempel 12 ton lök per 1 ton torkad, och 20 ton färska tomater per 1 ton torkade. Denna påtagliga viktskillnad tillskrivs bara en enda sak, nämligen vatten.  Smaken är fortfarande minst lika intensiv som i den färska motsvarigheten. Vill du veta mer om hur vi ser på torkat?   Klicka här!

Produkter
Recept
Favoriter
Meny