Menu

Juridisk information

Allmänt
Denna hemsida är avsedd för Sverige och all information om produkter, tjänster och kampanjer gäller endast detta land.

Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren som anges här och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker sidan. Om det finns villkor som du inte accepterar ombeds du att inte använda hemsidan. Andra hemsidor för företag i Unilever-koncernen kan innehålla andra villkor och du bör läsa dem separat.

Denna hemsida (gäller ej länkade sajter) ägs av Unilever Food Solutions, ett företag registrerat i Sverige. (När du går in på hemsidan samtycker du till att svensk lag skall gälla för alla eventuella frågor avseende innehåll eller användning av denna hemsida).

Vi garanterar ej att den information som finns på hemsidan är relevant för eller gäller andra platser.

Varumärken och copyright
Copyright © Unilever Sverige AB. Med ensamrätt. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Unilever Food Solutions eller något närstående bolag eller har lagts ut med den rättmätige ägarens tillstånd. Med "närstående bolag" avses alla bolag i Unilever-koncernen.

Det är tillåtet att surfa på hemsidan och kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk eller sända till andra, men enbart i informationssyfte och under förutsättning att copyright-meddelandet enligt ovan anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia, eller läggas in på annan hemsida eller genom länk till vår sajt utan godkännande har erhållits från Unilever Sverige AB. Ingen annan rättighet beviljas.

Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av eller är licensierade av Unilever Sverige AB eller närstående bolag. Det är därför strängt förbjudet att använda något av varumärkena från hemsidan utan särskilt tillstånd.

Produkternas tillgänglighet
Hänvisning till produkt eller service på hemsidan utgör inte ett erbjudande att leverera denna produkt eller tjänst. Information angående tillgänglighet och lämplighet avseende speciella produkter eller tjänster bör införskaffas före köp.

Innehåll
Uppgifterna på denna hemsida har lagts in i god tro och med största noggrannhet, men bör endast användas som allmän information. De är inte pålitliga nog att användas för något speciellt syfte och ingen garanti avseende noggrannhet eller fullständighet lämnas. Ingen information på hemsidan får ses som rådgivning, varken med avseende på medicinska eller juridiska frågeställningar eller investeringsbeslut. Varken Unilever Food Solutions, annat närstående bolag, dess anställda eller annan representant för Unilever Sverige AB kan hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstått i samband med användning av denna hemsida eller länkade sajter, inkluderande - utan begränsning - inkomstförlust och indirekta skador.

Ändringar i villkor och hemsida
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar på denna hemsida och att avbryta eller avsluta åtkomst till sajten när vi bedömer det lämpligt eller nödvändigt.

Länkade sajter
Vid olika tillfällen genom hela hemsidan kommer du till automatiska länkar till andra hemsidor på nätet som är relevanta för någon speciell punkt i vår hemsida. Detta innebär inte att Unilever Food Solutions eller någon av de närstående bolagen är associerat med någon av dessa hemsidor eller deras innehavare. Det är företagets förhoppning att du skall finna dessa hemsidor intressanta, men varken företaget, närstående bolag, dess ledningsgrupp eller anställda påtar sig något ansvar eller förpliktelser för utformning eller informationsutbud på dessa hemsidor. Ingen av de länkade sidorna har granskats eller godkänts av Unilever Food Solutions eller annat närstående bolag.

När du upptäcker att du har kommit till en annan hemsida kan du återvända till den här hemsidan genom att klicka på "tillbaka" pilen eller genom hemsidans adress www.unileverfoodsolutions.se.

Lämnad information
Genom att lämna information eller uppgifter till oss samtycker du till att vi utan ersättning använder informationen och uppgifterna och att vi därmed inte kränker någons rättigheter.

Skydd av data
Personuppgifter som lämnas till oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Läs noga igenom den innan du lämnar uppgifter till oss.

Kontakta oss
Om du har frågor eller klagomål beträffande denna hemsida, kontakta oss på:
Unilever Food Solutions, Box 721, 251 07 Helsingborg eller e-post: info@unileverfoodsolutions.se.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny