Menu

En jordbrukare som vill arbeta på ett hållbart sätt behöver ofta ikläda sig en mängd olika roller; uppfinnare, vetenskapsman, kock, mekaniker och ibland även portvakt. Genom att se till att det lokala djurlivet känner sig hemma på gården, får man hjälp med alltifrån skadedjursbekämpning till pollinering och kompostering samtidigt som gården blir en trevligare plats att leva på.

 

Här är några av många saker som våra bönder arbetar med för att få alltifrån bin till fladdermöss att trivas på odlingar och gårdar.

  1. De stimulerar pollinering genom att bygga bihotell mellan odlingarna.
  2. De bygger dammar för att skapa nya ekosystem.
  3. De uppmuntrar maskar att bryta ner organiskt material för en mer näringsrik jord.
  4. De skapar växtplatser för nyckelpigor där de kan övervintra och fortplanta sig.
  5. De skapar hem för ödlor som livnär sig på odlingarnas skadedjur.
  6. De välkomnar fladdermöss som äter irriterande tomatälskande malar.
  7. De ser till att utrotningshotade hägrar, storkar och svartvingade glador känner sig välkomna.
  8. De bekämpar insekter med insekter. 

 

Djur vs djur!

För att hålla växande grönsaker fina och friska samtidigt som vi minskar användandet av bekämpningsmedel, har vi vänt oss till naturen för att hitta nya, överraskande sätt att bekämpa de oönskade skadedjuren. Sedan 2011 har de bönder som vi kallar för Knorr sustainable farmers minskat sitt användande av bekämpningsmedel med 31 % per gård, bland annat genom just naturlig skadedjursbekämpning. Alla djur har en naturlig fiende och genom att noga identifiera vilka olika arter som inte kommer överrens kan man skrämma bort oönskade gäster. Massor av olika djur kan agera skadedjursbekämpare. En del av våra tomatodlare har därför byggt skydd för såväl ödlor som fladdermöss samt fågelholkar för insektsglada blåmesar, vilket är ett utmärkt sätt att kontrollera skadedjur på samma gång som man ordnar trygga miljöer för hotade arter.

 

Produkter
Recept
Favoriter
Meny