Menu

I drygt 15 år har Unilever gått i spetsen när det gäller att driva branschövergripande förändringar i hanterandet av palmolja och innan 2019 är till ända ska vi enbart köpa 100 % hållbar palmolja. Med fysiskt certifierad avses palmolja som certifierats antingen genom RSPO (Massbalance eller Segregated Certification Standards) eller en likvärdig standard som oberoende verifieras av en tredje part. Sedan 2015 kommer all den palmolja som Unilever Food Solutions använder här i Norden från certifierade, hållbara källor, så kallad RSPO segregerad palmolja. Segregerad palmolja hålls separat genom hela logistikkedjan.

Vi är även det första konsumentvaruföretaget som offentligt delar information om våra leverantörer samt de fabriker vi arbetar med, så väl direkt som indirekt. Genom att göra på detta vis bidrar vi till ökad insyn i branschen, vilket vi anser vara nyckeln till att nå en helt spårbar distributionskedja samtidigt som det blir enklare att identifiera problem och ta itu med dem. Att palmoljekedjan är både lång och komplex, gör det ännu viktigare med transparens och spårbarhet.

Policy från 2013 

Alla våra leverantörer måste följa vår policy för hållbar palmolja från 2013.  2016 skärpte vi kraven och numera kräver vi starkare åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och inkludering av småbönder med mera.

Själva kärnan i vår policy är vårt engagemang för principerna om 

  • Ingen avskogning
  • Ingen utveckling på torv
  • Ingen exploatering av människor och samhällen. 
  • Strävan mot att bygga en försörjningskedja som ger en mer effektiv markanvändning och skogsbeskydd samtidigt som vi ökar vår positiva sociala påverkan. 
  • Transparens 

Vill du veta mer om vår policy för hållbar palmolja? Klicka här!

Detta arbete uppfyller följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling 

Produkter
Recept
Favoriter
Meny