Menu

Palmoljan har fått mycket kritik för att leda till miljöproblem genom att regnskog huggs ned och ersätts med palmoljeplantager, vilket i sin tur kan leda till minskad biologisk mångfald. Den där kritiken är delvis helt korrekt, så varför bojkottar vi då inte bara palmoljan och ersätter den med andra slags fetter? Här är några svar på den frågan:

 

 • Vid en bojkott skulle palmoljeodlarna tvingas byta till grödor som kräver ca 4-10 gånger större odlingsyta, vilket i sin tur skulle kräva att ännu större skogsarealer gjordes om till odlingsbar mark. Faktum är att en av fördelarna med palmolja är att utbytet per odlingsyta är mycket högt.
 • Miljontals människor i utvecklingsländer skulle få minskade inkomster. Enligt WWF är uppemot 4, 5 miljoner människor i Sydostasien beroende av palmoljan för sin överlevnad.
 • Det finns även smakmässiga och tekniska egenskaper hos palmoljan som inte någon annan olja kan erbjuda, vilket i stort sett gör den omöjlig att byta ut.

Med det sagt är det ännu viktigare att öka efterfrågan på certifierad hållbar palmolja så att fler odlare ställer om till hållbara metoder. 

Hållbar palmoljeodling innebär att man 

 • bygger terrasser som förhindrar att jorden rinner bort
 • odlar andra låga växter under palmerna som skydd för marken
 • Ställer krav på återvinning (kompostering) av produktionsrester
 • Använder ugglor för att bekämpa problem med skadedjur som råttor
 • Skyddar skog längs floder och undviker att använda eld
 • Värnar om föreningsfrihet, hälso- och sjukvård samt säkra arbetsförhållanden

"En lösning är att köpa produkter som tillverkas av hållbar palmolja!"

Certifiering är självklart bara ett av många viktiga sätt att göra palmoljeproduktionen mer hållbar och vi vet att certifieringen allena inte garanterar en lösning på alla sociala och miljömässiga problem som denna sektor står inför. Med det sagt är vi trots allt väldigt stolta över att vara en av grundarna till RSPO (Round table on Sustainable Palm Oil) och över att ha bidragit till uppkomsten av Tropical Forest Alliance, vilka arbetar för att stoppa skövlingen av regnskog.

Detta är RSPO!

 • RSPO står för Round table On Sustainable Palm Oil och består av intressenter från alla delar av samhället – alltifrån odlare till intresseorganisationer som Världsnaturfonden, producenter och användare. 
 • RSPO sätter upp kriterier för hur hållbart producerad palmolja där ett av de viktigaste kriterierna är att skogsområden med känsliga ekosystem och de som är viktiga för lokalbefolkningen ur kulturell synpunkt, inte får användas. 
 • Ytterligare kriterier gällande användningen av bekämpningsmedel, svedjebruk och inte minst arbetsförhållande för dem som arbeter med palmoljan.
Produkter
Recept
Favoriter
Meny