Menu

Unilever köper runt 12 % av världens produktion av svart te, det vill säga runt 300 000 ton per år, vilket tveklöst gör oss till världens största köpare i världen. Vårt te kommer praktiskt taget från alla producerande länder, och alltifrån småbrukare till större plantage samt våra egna ägor. Den största andelen te får vi dock från Kenya, Indonesien, Indien, Argentina och Sri Lanka.

Lipton och Unilever arbetar för att skapa en hållbar te-industri som både tar hänsyn till miljön och till människorna som arbetar i den. Vi stöttar både små och storskaliga odlare och samarbetar med Rainforest Alliance som i sin tur arbetar för att bevara biodiversitet och säkerställa social och ekonomisk hållbarhet. Faktum är att Liptons teplantage i Kericho var det första i världen att bli Rainforest Alliance-certifierad år 2007. Klicka här för att ta dig en titt på vårt arbete där.

 

 

Visste du att en kopp Lipton …

 • … stimulerar tillväxten hos våra odlare?
  I våra Farmer Field Schools utbildas te-odlare i hur man sköter sitt jordbruk på ett hållbart sätt, vilket hjälper dem till bättre inkomst i det långa loppet eftersom både kvaliteten och vinsten höjs. År 2015 hade runt 560 000 lantbrukare i Kenya utbildats i Farmer Field Schools. 
 • … är början till en ansvarstagande teindustri?
  Tillsammans med Rainforest Alliance arbetar vi för att skapa en industri där arbetarna behandlas väl och har fullständiga sociala rättigheter, arbetar i en säker miljö, får lagenlig minimilön (som minst) samt ges adekvat utbildning. 
 • … ger barnen till arbetare möjlighet till utbildning? 
  Vi bistår med barnomsorg, låg-, mellan- och högstadieutbildning till över 16 000 arbetare och deras familjer på våra ägor i Kenya. 
 • … tar hand om människor? 
  Via två sjukhus och fyra hälsocenter, erbjuder Unilever sjukvård till ca 80 000 arbetare och deras familjer. Vårt prisvinnande program för HIV/Aids inkluderar såväl utbildning som prevention och vård. 
 • ... bidrar med bra energi? 
  Mer än 97 % av den energi som används för att producera te på våra plantager, kommer från förnybara energikällor som vattenkraft och återplanterade eukalyptusträd. 
 • … bevarar djur och natur?
  Genom att förbättra avloppsrening, har vi stoppat obehandlat vatten från att ta sig in i samhället. I en fabrik i Kenya har detta gynnat biodiversiteten i de konstruerade våtmarkerna så pass mycket att många grodor och annat vattenlevande liv kommit att observeras.  
 • …skapar mångfald?
  I ett prisbelönat projekt har vi ökat antalet inhemska träd på våra Lipton-ägor med över 370 000 träd, samt gett motsvarande antal plantor till samhället i stort. 
 • … stimulerar återvinning?
  Genom Rainforest Alliance förbjuder vi att avfall dumpas i naturen och arbetar med ett återvinningsprogram. I ett lokalt initiativ i Kenya förvandlas avfall till smycken och ger upphov till jobbmöjligheter för dussintals kvinnor. 
Produkter
Recept
Favoriter
Meny