Menu

Unilever är världens största te-företag, vilket betyder att vi har unika förutsättningar när det gäller att låta te ha en positiv inverkan på vår planet och dess invånare. Vårt största te-plantage i Kericho, Kenya, var det första te-plantagen i världen att bli Rainforest Alliance-certifierat 2007. Att vi tog hjälp av Rainforest Alliance på vår resa mot en hållbar teindustri var ett naturligt val med tanke på att vi har samma syn på saker och ting; att skapa odlingssystem som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.  Idag kommer 100 % av teet i våra tepåsar från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Näst på tur står våra frukt- och örtteer där målet är att samtliga ska komma från Rainforest Alliance certifierade odlingar till år 2020. 

 

Unilever Sustainble Living Plan  

Kericho är ett bra exempel på att te kan vara så mycket mer än bara te. Här odlas och skördas teet på ett sätt som sparar vatten, energi, avfall och syre, och inte minst – på ett sätt som värnar om de som arbetar här. Ett fullt finansierat företagssjukhus ger mer än 100 000 patienter vård varje år, och fri sjukvård till samtliga 16 000 anställda. Dessutom har vi byggt skolor till mer än 11 000 barn. Följ med dit och titta själv genom att klicka på filmen nedan! 

 

Kericho My Home: Life on Lipton's Kenyan tea estate

00:00

Produkter
Recept
Favoriter
Meny