Menu

Sen 2017 har Unilever arbetat efter konceptet Mindre plast, Bättre plast, Ingen plast. Detta innebär ett aktivt åtagande att förbättra plasten vi redan använder, samt arbeta för att hitta mer hållbara lösningar inom en snar framtid. Tillsammans med andra miljöaktörer inom branschen* är vi på väg mot vårt mål 2025:

  • Halvera vår användning av ny plast.
  • Öka vår användning av återanvända material.
  • Se till att vi samlar in och bearbetar mer plast, än vad vi säljer.

Detta engagemang gör att Unilever blir världens första globala företag att jobba gränsskridande över sin portfölj med att reducera plastanvändning.

 

Konceptet Less, Better, No

Genom ramverket Mindre plast, Bättre plast och Ingen plast, jobbar Unilever mot ett globalt hållbart mål. Genom att eliminera onödiga plastförpackningar via inventioner som Refill, Återanvändning och Koncentrat, samtidigt som vi höjer andelen återanvända plastmaterial, kan vi arbeta mot en cirkulär metod där plast och avfall reduceras drastiskt.

Här är några exempel på vad Less, Better, No initiativet innebär.

 

Less plastic / Mindre plast

  • Mindre plast handlar om att skära ned andelen plast vi använder överhuvudtaget. Genom Mindre plast initiativet har Unilever bland annat hittat nya sätt att leverera produkter. I Sydöstra Asien har detta bland annat inneburit att det finns refillstationer för konsumentprodukter på butiker, universitet mm.

Better Plastic / Bättre plast

  • Handlar om att göra våra produkter återvinningsbara och eliminera problematiska material. Bättre plast initiativet har bland annat lett till innovationer som gör att svart plast går att återvinna.

No plastic / Ingen plast

  • Ingen plast innebär att vi tänker disruptivt vad gäller förpackningar. Som del av åtagandet att inte använda plast överhuvudtaget, har innovationer som solida schampokakor, påfyllbara tandkrämstabletter och bambutandborstar utvecklats.

*Unilever har ett långsiktigt partnerskap med The Ellen MacArthur Foundation och deras New Plastics Economy Initiative.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny