Menu

Här är ett par exempel på hur Unilever agerar för att främja metoder för en mer hållbar framställning av livsmedel.

Så behandlas jorden

Så behandlas jorden

För att stoppa eller minska, försämringar i jordens hälsa och biodiversitet, måste vi skala upp användningen av teknologier och jordbruksmetoder som kan skydda jordar, öka vatteneffektivitet, hantera jordbruk och diversitet bland grödor samt minska utsläpp samtidigt som avkastningen bibehålls. För att göra detta arbetar vi tillsammans med intressenter för att implementera metoder för regenerativt jordbruk som skyddar, bevarar och återställer naturliga ekosystem.

Läs mer om våra mål för jordbruksmetoder.

Hållbara grödor

Hållbara grödor

Unilever vill göra det hållbara sättet att leva till det gängse sättet att leva. Och det innebär att vi skyddar och återupprättar det naturliga och främjar hållbara metoder för livsmedelsframställning, både i de professionella köken och hos konsumenter. Vår enda möjlighet är  att få till systemförändringar som överallt förändrar vårt sätt att använda mark. Ett exempel: tack vare ett gemensamt projekt med WWF Malaysia, stöttar vi RSPO-certifieringen av 60 000 hektar oljepalmsplantage i Sabah i östra Malaysia, en hemvist för kritiskt hotade orangutanger och elefanter till exempel.  

Läs mer om vår inställning till att återupprätta naturen.

Djurvälfärd

Djurvälfärd

Från äggen i vår majonnäs till mjölkprodukterna i våra glassar. Ja som du ser innehåller flera av våra produkter ingredienser som kommer från lantbruksdjur. Skyddet av lantbruksdjur har under många år varit en central indikator för ett hållbart jordbruk på Unilever, och är en väsentlig del av vår Sustainable Agriculture Code. Vi var ett av de första globala företagen som arbetade med våra äggleverantörer så att de skulle kunna leverera ägg från frigående höns till våra produkter, och i slutet av 2020 var 79 % av våra ingredienser från mejeri hållbart producerade. Vi ökar vårt sortiment av växtbaserade produkter och vår volym av ingredienser som härrör från kött, minskar.

Läs mer om våra mål och hur vi arbetar med att lyfta våra standarder ännu högre.

Minskning av svinn

Minskning av svinn

Ingen ska behöva uppleva hunger och undernäring, särskilt inte i en värld när miljarder ton ätbar mat slängs varje år. Det är anledningen till att vi arbetar mot en framtid där mat inte slängs.

Vårt mål är att halvera matsvinnet i våra globala direktverksamheter – från fabrik till hylla – till 2025.

Genom vårt Future Foods-initiativ, ökar vi växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter för att möta våra ambitiösa näringsmål.

 

 

Gå ett steg längre  - återvunnen plast

Gå ett steg längre - återvunnen plast

Förpackningar är viktiga saker som gör det möjligt att transportera våra produkter till dig på ett säkert och effektivt vis. Med det sagt så måste vi göra vårt jobb när det kommer till att minska mängden plastavfall i naturen genom att söka upp och implementera mer hållbara förpackningslösningar. Som en del av Unilevers åtaganden och mål att göra plastförpackningar återanvändbara, återvinningsbara och komposterbara, introducerar vi vår nya Knorr Professional-förpackning gjord av återvunnen plast och för att återvinnas.

Läs mer om Knorr Professionals nya buljongförpackning gjord av livsmedelsklassad återvunnen plast.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny