Menu

Som en av de största livsmedeltillverkarna i världen har vi ett ansvar att hjälpa till att forma ett globalt livsmedelssystem som är rättvist för alla. Initiativet 'Future Foods’ - är Unilevers plan att hjälpa människor att få hälsosammare kostvanor samtidigt som vi ska minska livsmedelskedjans miljöpåverkan.

Förändringar:

Vår portfölj av plantbaserat kommer fortsätta att växa, vi har gjort en investering på 85 miljoner euro i ett nytt Foods Innovation Center vid Wageningen University & Research, vilket kommer att hjälpa till att ta fram nästa generation alternativa kött- och mejeriprodukter.

Vi kommer fortsätta fokusera på matsvinn, både i vår egen försörjningskedja och genom att hjälpa konsumenter att minska mängden mat som de slänger.

Vi vill alla att maten ska göras på ett sätt som är rättvist mot alla. Vi fortsätter att sträva efter att våra ingredienser ska vara hållbart odlade och stödja jordbrukare och andra som försörjer sig på att arbeta med oss.

Andelen av produkter i vår portfölj som ska hjälpa oss att förbättra vår hälsa ska öka med 200% (växtbaserat, berikat med zink, järn, omega-3 etc.)

2022 ska 85% av våra livsmedel säkerställa att konsumenterna inte får i sig mer än 5 g salt per dag.

”De livsmedelsval vi gör varje dag har en inverkan på vår hälsa och planetens.”

Produkter
Recept
Favoriter
Meny