Jag arbetar i

Fortsätt

Vi uppdaterar innehålletbaserat på din typ av verksamhet

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Som konsumentvaruföretag har vi ett tydligt ansvar att göra vår del. Vi är ett av ett växande antal varumärken, återförsäljare och förpackningsföretag som gör åtaganden för hållbara förpackningar, men mer måste göras för att göra återanvändbara, återvinningsbara och komposterbara plastmaterial till något normalt. Vi behöver din hjälp!

Förutom logotypen ”please recycle” har alla Unilever Food Solutions-produkter tydliga instruktioner på förpackningen som visar hur alla delar av förpackningen ska hanteras efter användandet. Du utför olika åtgärder för olika förpackningskomponenter: du kan återanvända, återvinna eller kassera dem. Alla är tydligt markerade med ikoner enligt nedan.

Ta en titt på etiketten på förpackningen så ser du vilken åtgärd du ska utföra

Återanvänd

Återanvänd

Du kan använda den tomma behållaren igen genom att fylla på den eller använda den till att förvara något.

Återvinn

Återvinn

placera den använda förpackningskomponenten i en lämplig papperskorg. Det finns mer information om återvinningsanläggningar i Sverige nedan.

Kassera

Kassera

Släng den använda förpackningskomponenten i soptunnan.

 

Instruktioner för förpackningstyper

Lid and Bucket, Label

Lid and Bucket, Label

How to dispose:  Remove label. Rinse bucket and lid. 

Where to dispose: Place label in paper recycling stream or discard. Place bucket and lid in the plastic recyling stream. Bucket and lid can also be re-used.

Lid and Tub

Lid and Tub

How to dispose: Remove carton sleeve. Rinse tub and lid.

Where to dispose: Place carton sleeve in paper recycling stream. Place tub and lid in the plastic recyling stream. Lid and tub can also be re-used.

Flexible bag and Label

Flexible bag and Label

How to dispose:

Where to dispose: Place flexible bag in "Other" plastic recycling stream.

 

Vårt arbete med våra kunder för att främja återvinning

Plastavfall är som vi alla vet en av de största globala miljöutmaningarna i dag. Hittills har mer än 8,3 miljarder ton med plast skapats, och det mesta av det har kasserats (källa:  Science Daily).

Om det fortsätter i samma takt kommer 12 miljarder ton att ha hamnat på soptippen eller i naturen till 2050. Det är ohållbart och något måste göras.

Insamling och sortering av återvinningsbara material spelar en viktig roll för att se till att de kan återanvändas.

Vårt mål är att främja återvinning bland våra kunder samtidigt som vi ökar medvetenheten på myndighets- och organisationsnivå. Vi har ett antal projekt som uppmuntrar människor att återvinna mer och hjälpa till med att göra återvinning till en vana.

Om du vill ha mer information om åtaganden i Unilever Sustainable Living Plan går du till sidan Om oss.

 

External links - H3 style

Introdution text -  Insert links in the paragraph or use bulleted lists.