Menu

Råvarukostnad

01:05

Råvarukostnad

  • Råvarukostnad räknas i % och visar hur mycket av omsättningen som går åt till råvaror. Kan räknas totalt, per varugrupp eller per måltid.
  • Vill man sänka råvarukostnaden i % kan man minska svinnet, sänka inköpskostnaderna eller höja försäljningspriset.
  • Följ upp kontinuerligt och notera om det sker förändringar

Råvarukostnad (SEK) / Försäljning (SEK) = Råvarukostnad (%)

Exempel

  1. En restaurang använder grädde till en rätt som har en råvarukostnad på 37,40 SEK. Den säljs för 110 SEK.

37,40 SEK / 110 SEK = 34 %

  1. Genom att byta till Knorr Mat och Knorr Visp minskade man råvarukostnaden per måltid till 35 SEK. Den nya råvarukostnaden blir 32%. (35/110=32%).
  2. Bytet innebär en årlig besparing på 11.440 SEK

Råvarukostnad med lagerförändring – Köksprocent

  • För att få en korrekt köksprocent måste man justera för eventuell lagerförändring.

Inköpskostnad + (ingående lagervärde – utgående lagervärde) / Försäljnng (SEK) = Köksprocent (%)

Exempel

  • Råvarukostnad för perioden är 120 000 SEK. Ingående lagervärde är 25 000 SEK. Utgående lagervärde är 10 000 SEK. Försäljningen är 306.900 SEK.

Köksprocent: 120 000 + (25 000 – 10 000) / 306 900 = 44 %

Produkter
Recept
Favoriter
Meny