Menu

Råvarukostnad

01:05

Råvarukostnad

 • Råvarukostnad räknas i % och visar hur mycket av omsättningen som går åt till råvaror. Kan räknas totalt, per varugrupp eller per måltid.
 • Vill man sänka råvarukostnaden i % kan man minska svinnet, sänka inköpskostnaderna eller höja försäljningspriset.
 • Följ upp kontinuerligt och notera om det sker förändringar

Råvarukostnad (SEK) / Försäljning (SEK) = Råvarukostnad (%)

Exempel

 • En restaurang serverar en rätt som har en råvarukostnad på 37, 40 kr och säljs för 110 kr
 •  37, 40 kr / 110 kr = 34 %.
 •  Genom att byta ut en viss råvara mot ett billigare alternativ, minskar man råvarukostnaden per måltid till 35 kr. Den nya råvaruprocenten blir således 32 %. (35/110 = 32 %).
   
 • Bytet innebär en årlig besparing på 11 440 kr.

Råvarukostnad med lagerförändring – Köksprocent

 • För att få en korrekt köksprocent måste man justera för eventuell lagerförändring.

Inköpskostnad + (ingående lagervärde – utgående lagervärde) / Försäljnng (SEK) = Köksprocent (%)

Exempel

 • Råvarukostnad för perioden är 120 000 SEK. Ingående lagervärde är 25 000 SEK. Utgående lagervärde är 10 000 SEK. Försäljningen är 306.900 SEK.

Köksprocent: 120 000 + (25 000 – 10 000) / 306 900 = 44 %

Produkter
Recept
Favoriter
Meny