Menu

Att gå från en linjär avfallsmodell till en cirkulär modell är vad som krävs för att minska både avfall och ekonomisk förlust.

Varje minut läcker motsvarigheten av en sopbil full med plast ned i sjöar och vattendrag, för att till sist hamna i haven. Det uppskattas att 100 miljoner marina djur dör varje år på grund av plast. Och problemet antas bli värre. The Ellen MacArthur Foundation rapporterar i The New Plastics Economy att vid 2050, är det stor risk att det finns mer plast än fisk i jordens hav.

 

Take-Make-Dispose

Endast 14% av plastförpackningar som används globalt hamnar på en återvinningsstation – och bara 9% blir till sist återvunnet. En tredjedel fastnar i fragila ekosystem, som haven, och 40% hamnar på soptippar. Billiga plaster har blivit normmaterialet för dagens ofta kortsiktiga ekonomi och många globala företag förlitar sig på det. Konsumtionsmodellen ”Take-Make-Dispose” är det linjära sätt som dominerar hur vi använder plast och det är detta Unilever vill ändra på.

En cirkulär modell

Inte bara klimatet och miljön tar stryk av den rådande Take-Make-Dispose modellen. Även ekonomin lider. Enligt the World Economic Forum, kostar plastavfall den globala ekonomin 80-120 miljarder dollar per år. En mer cirkulär modell är nödvändig där vi inte bara använder mindre förpackningsmaterial, utan även designar produkten bättre från början till slut. Målet med produktdesignen bör vara att den går att bli återanvänd, återvunnen eller komposterad.

 

Unilevers åtagande 2025

Som ett globalt företag har Unilever ansvar att hitta bättre förpackningslösningar. Fördelarna med cirkulär ekonomi är tydlig – mer effektiv användning av material betyder lägre kostnad samt mindre avfall. Unilever är på väg mot följande mål 2025:

  • Alla våra produktförpackningar ska vara återanvändbara, återvinningsbara, eller komposterbara.
  • Minst 25% av plasterna i våra produkter ska komma från återvunnen källa.
  • Vi ska halvera vår användning av jungfruplast.
  • Vi ska arbeta med att samla in och processa mer plastförpackningar än vi säljer.
Produkter
Recept
Favoriter
Meny