Menu

En liten tepåse hit och dit, kan det verkligen spela så stor roll om den är biologiskt nedbrytbar eller inte? Kanske inte. Men när det handlar om miljarder tepåsar, ja då är det snarare nödvändigt att vidta alla åtgärder man kan för att minska avfallet.

Hurra för PLA!

Våra tepåsar är nu växtbaserade och görs av papper och PLA! Detta betyder att tepåsarna är biologiskt nedbrytbara och kan sorteras som matavfall och komposteras industriellt!* 

*Följ din kommuns råd och anvisningar om återvinning!

En liten men viktig handling!

Att se till att tepåsen hamnar i matavfallskärlet är en pytteliten handling. Med det sagt kan även en pytteliten handling ge positiva effekter på vår planet. Genom att påsarna sorteras elimineras onödigt svinn.

Liptons vision är att göra riktigt gott kvalitetste som inte lämnar något spår efter sig genom att använda fullständigt förnybara råvaror. Vi använder enbart växtbaserade material i våra tepåsar och förpackningar och dessa kan i sin tur återlämnas till naturen eller återanvändas.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny