Menu

 

Unilever är inte bara världens ledande teföretag, från och med juni 2018 är vi också det hittills första och enda företaget inom EU som fått ett positivt vetenskapligt utlåtande om ett te-relaterat hälsopåstående. Bakom utlåtandet står Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

EFSA:s beslut grundar sig i en pivotal* interventionsstudie som vi på Unilever gjort tillsammans med externa akademiska experter. I studien fick en grupp frivilliga personer dricka två till tre koppar av antingen svart te, färgat te eller vatten som smakade te, vid olika tillfällen.

Deltagarna fick sedan ett antal uppgifter för att mäta uppmärksamheten före och efter varje serveringstillfälle där deras svar bedömdes utifrån såväl korrekthet som snabbhet. Resultatet visade konsekvent att efter att deltagarna druckit svart te, var de mer uppmärksamma. En av studierna visade dessutom att ju starkare teet var, desto högre var uppmärksamhetspoängen. EFSA:s bedömning lyder därför: ”Tack vare sitt koffeininnehåll, förbättrar svart te uppmärksamhet”. Detta utlåtande ska nu bedömas av EU.

* I pivotala studier bekräftas resultaten från tidigare kliniska prövningar i större grupper av människor och information samlas in om effekten. 

Produkter
Recept
Favoriter
Meny