Menu

Jag arbetar i

Fortsätt

Vi uppdaterar innehålletbaserat på din typ av verksamhet

Vi har beslutat oss för att gå i spetsen när det gäller att skapa morgondagens hållbara kök redan idag, och vi hoppas givetvis att du vill följa med på resan. Även om uppgiften kan kännas svår finns det mängder av saker att göra för att bidra till en hållbar utveckling. 

Vår strategi för hållbar tillväxt

Unilever Sustainable Living Plan är vår plan för hållbar tillväxt. Målet är att vi till år 2020 ska halvera vårt fotavtryck samtidigt som vi ska fortsätta växa och dessutom arbeta med globala hälsofrågor och se till att de som odlar och producerar våra produkter har anständiga arbetsvillkor (inklusive anständigt betalt) och hälsoförhållanden. Planen innehåller tre huvudmålsättningar som i sin tur vilar på nio åtaganden kring hälsa & hygien, förbättrad näring, växthusgaser, vattenanvändning, avfall & förpackning, hållbart ursprung, rättvisa på arbetsplatsen, möjligheter för kvinnor och inkluderande affärer. De tre övergripande målen är: 

Bättre hälsa och välbefinnande för över 1 miljard

År 2020 kommer vi att hjälpa mer än en miljard människor att förbättra sin hälsa och välbefinnande.

Halverad miljöpåverkan

År 2020 är vårt mål att halvera miljöpåverkan av produktion och konsumtion av våra produkter.

Förbättrade levnadsförhållanden för miljoner

År 2020 kommer vi att förbättra levnadsvillkoren för miljontals människor.

 

Utöver dessa åtaganden har Unilever satt upp fler än 50 underliggande mål som som spänner över vår sociala, miljömässiga och ekonomiska utveckling. Se nedan. 

 

Vi spänner bågen ordentligt. Trots detta ligger vi i fas med 80 % av våra mål för miljöpåverkan 2020-2030.  

Hållbart ursprung

Senast år 2020 kommer 100 % av våra jordbruksråvaror att komma från hållbara odlingar. 

Vatten

Halvera vattenkonsumtionen relaterad till konsumenters användning av våra produkter senast år 2020. 

Avfall

Halvera mängden avfall relaterat till kassering av våra produkter senast år 2020. 

100 % förnyelsebar el 2020

Vi vill köpa all el genom elnät från förnybara källor år 2020. 

Förbättrad näring

Vi kommer att dubblera andelen produkter i vår portfölj som uppfyller de högsta näringsstandarderna år 2020. 

Växthusgaser

Halvera våra produkters växthusgaspåverkan under hela livscykeln senast år 2030. 

100 % återvunnen plast

Unilever åtar sig att senast år 2025 enbart använda 100 % återvinningsbara plastförpackningar. 

100 % förnyelsebar energi 2030

100 % av vår totala energiförbrukning i hela koncernen ska komma från förnybara källor år 2030. 

 

Ekologiskt eller konventionellt jordbruk?

Ekologisk odling och matproduktion är en fråga som rymmer många dimensioner. Men det är också en fråga där forskare många gånger har olika svar. Unilevers strategi är att finna lösningar för ett hållbart jordbruk, även om vi också tillhandahåller några ekologiska artiklar. Hållbara jordbruksmetoder har potential att öka avkastningen avsevärt, mildra effekterna av klimatförändringen och erbjuda ekonomiska och sociala förmåner för jordbrukare, deras familjer och omgivande samhällen.

 

 

Vad innebär hållbar odling?

Hållbart jordbruk är ett helt system av växt- och djurskyddsmetoder i kombination med målsättningar för hur vi kan skapa en mer välmående planet. För att Unilever Food Solutions ska anse att en gröda är hållbart odlad måste bl.a. ovanstående  elva viktiga aspekter vara uppfyllda. 

Vi stimulerar biologisk mångfald

  • Vi bygger dammar för att skapa nya ekosystem.
  • Vi bygger bihotell mellan odlingar för att stimulera pollinering.
  • Vi skapar växtplatser för nyckelpigor där de kan övervintra och fortplanta sig. 

Skadedjursbekämpning

Varje skadedjur har en naturlig fiende och genom att noga identifiera vilka olika arter som inte kommer överens kan man hitta naturliga lösningar för att skrämma bort oönskade gäster på åkrarna. 

Våra produkters CO2-påverkan genom värdekedjan

  • 26 % Råvaror
  • 3 % Tillverkning
  • 2 % Transport & försäljning
  • 68 % Kundanvändning
  • 1 % Avyttring/återvinning

 

Unilever är ledande på hållbarhetsområdet

När fler än 1000 experter på hållbar utveckling från 79 länder tillfrågades om vilka företag som de ansåg vara ledande när det kommer till att integrera hållbarhet i affärsstrategin, hamnade Unilever på en överlägsen förstaplats. Som om inte detta vore nog har vi legat i topp på Dow Jones Sustainability World Index hela 16 gånger.  Dessutom har vi vunnit många fina priser som PwC Building Public Trust Award och CDP World leader in Climate change, för att nämna några.    

Vi hjälper dig mer än gärna i ditt arbete

Vill du veta hur du kan göra för att bidra till en hållbar morgondag? Bekanta dig med våra verktyg här på ufs.com och bli inspirerad!