Menu

Jag arbetar i

Fortsätt

Vi uppdaterar innehålletbaserat på din typ av verksamhet

Vi har inte mött alla våra uppsatta mål än efter att ha startat Unilever Sustainable Living Plan (USLP) 2010. Hållbarhet är inte en sidovärdering för oss. Det är en del av vårt huvudsyfte. Här är vårt fortsatta arbete som tar avstamp år 2020.

Vi är stolta över våra framsteg efter 10 år men vet att vi framöver måste vara snabbare och djärvare i vårt hållbarhetsarbete. Vi har inte mött alla våra mål. Vi har inte fyllt alla syften. På vägen har vi fått med oss en hel del dyrköpta lärdomar. Vår vision är att vara ledaren i hållbar global verksamhet. Vi vill kunna leverera värden som är sociala, ekonomiska och hållbara för människor och planet. Vi har kommit fram till att en sådan affärsmodell är Purpose Led, syftesledd, och Future Fit, framtidsanpassad. För att nå dit använder vi vår kompass, en enkel affärsmodell baserad på tre kärnämnen.

 

Områden vi behöver utveckla

Vi kommer arbeta vidare med modellerna som har fungerat väl, och korrigera vad som inte har funkat, framförallt kommer vi vara ännu mer ambitiösa och progressiva framöver för att nå vårt mål att göra hållbarhet till verklighet för 8 miljarder människor. Här är våra insikter, och inriktningar, vi kommer arbeta mer fokuserat på!

100% hållbara råmaterial

100% hållbara råmaterial

Det här målet är svårt att hålla om vi inte har full synlighet genom hela kedjan. Med vissa råvaror spelar det ingen roll hur mycket vi investerar, vi kommer ändå inte kunna leverera en mer hållbar gröda. Så vi fokuserar på de råvaror där vi kan nå störst nytta, och för de råvaror vi använder i mindre skala, följer vi industristandard för hållbarhet (men oftare högre)!

 

Förbättrade livsvillkor för kvinnor

Förbättrade livsvillkor för kvinnor

Det var mycket svårt att mäta den faktiska inverkan många av våra sociala program hade för att stärka kvinnors ställning och livsvillkor. Det här är någonting vi fortfarande jobbar hårt för att utveckla och säkerställa.

 

Arbeta mer flexibelt

Arbeta mer flexibelt

För att vara kunna arbeta snabbt och förutseende har vi lärt oss att vi måste vara flexibla. Vårt arbete med avfall fick vi till exempel skynda på för att kunna hantera plastproblemen, så vi introducerade nya riktlinjer under 2017 och modifierade målen ytterligare under 2019.

Förändrade konsumentmönster

Förändrade konsumentmönster

Något vi underskattade var utmaningen att hjälpa konsumenter ändra sina mönster. Våra konsumentmål för växthusutsläpp och vatten inkluderade vår ambition att hjälpa konsumenter ändra sätten de tvättar kläder eller duschar.

Systematiska förändringar

Systematiska förändringar

Ett exempel är att vi bara kunde nå vårt mål med 100% förnybar el när marknaden var tillräckligt utvecklad. Vi hjälpte till att driva på industriutvecklingen, och insåg samtidigt att vi måste spela en större roll i förändringar inom andra industrier också.