Menu

Jag arbetar i

Fortsätt

Vi uppdaterar innehålletbaserat på din typ av verksamhet

2010 startade vi vår Sustainable Living Plan vars mål är att förbättra hälsan och välmåendet för över en miljard människor. Hur har det gått? Vilka mål har vi uppnått 2020 och vilka mål har vi kvar?

Vi tror inte att tillväxt ska ske på bekostnad av människor och planeten. Unilever Sustainable Living Plan (USLP), lanserat år 2010, är vårt stora initiativ att förändra sättet vi arbetar på inom företaget. Internt har USLP bidragit med:

 • Att vi skapar hållbar tillväxt genom hållbara medel
 • Att vi reducerar kostnader
 • Att vi skapar förtroende genom hela kedjan med våra varumärken

Men vi kommer inte fram till en lösning på egen hand. Samhällsutmaningar idag är stora och komplexa: klimatförändringar, ojämlikhet, plastföroreningar och sanitetsproblem är något vi måste lösa tillsammans. Hur arbetar vi då för detta? Unilever har implementerat FNs Sustainable Development Goals (SDG) som en del av vår agenda. Detta är var vi står år 2020.

10 years of the Unilever Sustainable Living Plan – highlights

00:00

USLPs mål och resultat 2020

Unilever Sustainable Living Plan har 3 huvudmål med 6 underliggande fokus. Här går vi igenom dem och hur vi ligger till. Vilka mål har vi mött och vad har vi kvar att göra?

1. Huvudmål Hälsa & kost

 

 • Fokus: Näring
  Vårt arbete inkluderar att ständigt förbättra kvalitén på alla våra produkter. Näringsvärdet ska möta, eller vara högre, än rekommenderade näringsriktlinjer.
 • Mål och resultat:
  56% av våra produkter mötte de högsta näringsriktlinjerna till 2019.

Läs mer:

2. Huvudmål Klimat & miljö

 

 • Fokus: Växthusgaser
  Halvera växthusgaser från våra konsumentprodukter till 2030. Till 2020 ska utsläpp från våra fabriker vara på, eller under, utsläppsnivåerna från 2008 (trots nutidens högre produktionsvolym).
 • Mål och resultat:
  Våra växthusgaser för konsumentanvändning har ökat 2% sedan 2010 vilket är en ökning men hålls ändå inom vår plan för halvering till 2030. I våra fabriker har utsläppen minskat med hela 65% jämfört med våra utsläpp år 2008!

Läs mer:

 • Fokus: Vatten
  Halvera användning av vatten till 2020 när det kommer till hur konsumenten använder våra produkter. Samt använda mindre vatten i produktionsledet.
 • Mål och resultat:
  Vattenbruk i konsumentled har ökat 1% sedan 2010, och möter därför inte våra mål till 2020. Vårt vattenbruk i fabriker har däremot minskat med 47% och faller inför ramen av vårt mål.
 • Fokus: Avfall
  Halvera konsumentavfallet av våra produkter till 2020. Avfall från våra fabriker ska ligga på, eller under, nivåerna för 2008.
 • Mål och resultat:
  Konsumentavfall har minskat med 32%, vilket är en bra minskning men möter därför inte våra mål. Fabriksavfall har vi däremot minskat med hela 96%.

Läs mer:

 • Fokus: Hållbart material
  År 2020 ska 100% av vårt material från jordbruk vara hållbart.

 

 • Mål och resultat:
  Vi uppnådde 62% hållbart material i genomsnitt, varav följande produkter är 100% hållbara: ägg, socker, kakao, te, sojaprodukter, rapsolja, papper och kartong. Palmolja ligger på 95% hållbart ursprung och grönsaker på 92%.

Läs mer:

3. Huvudmål levnadsförutsättningar

 

 • Fokus: Jämlika livsvillkor
  År 2020 ska vi stärka 5 miljoner kvinnors position, samt stärka mänskliga rättigheter genom hela kedjan.
 • Mål och resultat:
  70% av inköp och förvärv möter våra grundläggande krav för hållbarhet, mänskliga rättigheter, arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Kvinnor i ledarposition på Unilever har ökat till 51%, och 2.34 miljoner kvinnor jorden runt har börjat, eller fått tillgång till, projekt som främjar deras utbildning och arbetsmöjligheter inom Unilever.

 

Läs vidare om vad vi har kvar att jobba med, våra strategier samt framtida mål.

Making sustainable living commonplace for 8 billion people

00:00