Menu

Jag arbetar i

Fortsätt

Vi uppdaterar innehålletbaserat på din typ av verksamhet

Unilever Sustainable Living Plan var starten på vårt 10 år långa förändringsarbete. Målet var att utnyttja vår storlek och affärsområden för att kunna fokusera på människors och vår planets väl. Vi har dock insett att vi behöver arbeta ännu hårdare, då miljöfrågor och sociala förhållanden blivit direkt akuta. Vi har samlat våra erfarenheter och använt dessa som grund för vår nya, hårdare miljösatsning: Kompassen.

Kompassen är hjärtat av vårt arbete för en mer hållbar och rättvis värld. Den fokuserar på att utnyttja vår storlek och omfattning för att skapa långsiktigt värde för alla våra partners.

  

 

The compass