Menu

Unilevers arbete för global hållbarhet fortsätter att ge resultat tack vare vårt koncept Mindre plast, Bättre plast, Ingen plast. Äntligen är det dags att göra favoriten HELLMANN'S ännu godare, men just med matprodukter finns det några förpackningsnötter att knäcka.

Vi var först i världen med initiativet att gränsöverskridande reducera plastförbrukningen i vår hela portfölj 2017. Arbetet för att modernisera och omstrukturera plastförbrukningen är igång, och nu har turen kommit till HELLMANN'S omtyckta produkter. Planen är att vara klara 2025 och för att nå ända fram arbetar vi för fyra delmål:

 

  • Att halvera mängden nytillverkad plast vi använder
  • Att samla in och ta hand om mer plast än vad vi själva använder
  • Att alla våra HELLMANN'S-flaskor designas specifikt utifrån återanvändning, återvinning eller kompostering
  • Att använda 25% mer återvunnen plast i våra förpackningar.

Det finns många svårigheter med att uppdatera och miljöanpassa plastförpackningar i allmänhet, men det blir än mer komplicerat när det kommer till just förpackningar för livsmedel. När det handlar om matvaror är reglerna för förpackningar förstås mycket striktare än inom andra produktområden, och att hitta det perfekta materialet, och de leverantörer som delar våra värderingar, är svårt. Det beror dels på olika plasters kvalitet och färg, men också på grund av att plastens egenskaper faller bort efter ungefär fyra rundor av återanvändning.

Under 2020 tillverkades alla HELLMANN'S -flaskor i 100% återvinningsbar plast, men det räcker inte för oss. I år är planen att de också ska vara tillverkade av 100% återvunnen plast.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny